Zielona Góra 2021, Towarzystwo MIłośników Zielonej Góry, 280 s., ISBN 978-83-955517-4-1